ΔΟΚΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ

Πλανισμένη ξυλεία ξηραντηρίου (KD) από Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία & Φινλανδία-Nordic timber) με παράδοση στην ποιοτική ξυλεία. Στην παρένθεση μπορείτε να δείτε την τελική διάσταση μετά το πλάνισμα.

1.00

Πληροφορίες Προϊόντος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΗ 47(45)mm X 100(95)mm X 4000mm, ΕΛΑΤΗ 47(43)mm X 120(115)mm X 4000mm, ΕΛΑΤΗ 63(58)mm X 125(120)mm X 6000mm, ΕΛΑΤΗ 47(42)mm X 150(145)mm X 4000mm, ΠΕΥΚΗ 50(45)mm X 150(145)mm X 4200mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 2400mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 3000mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 3300mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 3600mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 3900mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 4200mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 4500mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 4800mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 5100mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 5400mm, ΠΕΥΚΗ 75(70)mm X 150(145)mm X 6000mm