Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Εισάγοντας και διανέμοντας ξυλεία από πιστοποιημένα εργοστάσια της Ευρώπης καταφέρνουμε να συνδράμουμε στην άρτια διαχείριση του φυσικού μας πλούτου.
Το PEFC είναι το μεγαλύτερο σύστημα πιστοποίησης δασών στον κόσμο. Τα αξιόπιστα πρότυπα του επιδιώκουν να μεταμορφώσουν τον τρόπο διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο – και τοπικά – για να διασφαλιστεί ότι όλοι μας μπορούμε να απολαύσουμε τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρουν τα δάση.
Πρόσθετα, το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (FSC) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 με στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των δασών του πλανήτη. Η FSC το κάνει αυτό με τη θέσπιση προτύπων για τα δασικά προϊόντα, μαζί με την πιστοποίηση και την επισήμανσή τους ως φιλικά προς το περιβάλλον.

oikologia-image