ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ REFLECTIX

Το αυθεντικό Reflectix είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό υλικό της Sealed Air που συνδυάζει τη φυσαλίδα Bulpak με 2
στρώσεις καθαρού φύλλου αλουμινίου.

Διατίθεται σε 2 τύπους (με μονή ή με διπλή φυσαλίδα) και προσφέρει εξαιρετική θερμομόνωση, στην οικοδομή
καθώς και στην μεταφορά ευαίσθητων θερμοκρασιακά προϊόντων.

Τεχνικό φυλλάδιο: Reflectix SB_TDS Reflectix Single Bubble

1.00