Νέα Παραλαβή Εμποτισμένης Στρογγυλής Ξυλείας Πεύκης

Προδιαγραφές

Ξυλεία: Πεύκης

Εμποτισμός: 4ης κλάσης

Απόχρωση: Πράσινη

Διαστάσεις

Κωδικός Περιγραφή
01.010.0001 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ4 X 3.00m
01.010.0002 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ6 X 2.00m
01.010.0003 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ6 X 2.50m
01.010.0004 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ6 X 3.00m
01.010.0006 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ8 X 3.00m
01.010.0007 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ8 X 4.00m
01.010.0008 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ8 X 5.00m
ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ8 X 6.00m
01.010.0009 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ10 X 3.00m
01.010.0010 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ10 X 4.00m
01.010.0011 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ10 X 5.00m
01.010.0012 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ10 X 6.00m
01.010.0013 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ12 X 4.00m
01.010.0014 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ12 X 5.00m
01.010.0015 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ12 X 6.00m
01.010.0019 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ14 X 5.00m
01.010.0020 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ14 X 6.00m
01.010.0024 ΣΤΡΟΓΓ. ΤΟΡΝΟΥ ΕΜΠΟΤ. Φ18 X 6.00m