Νέα Παραλαβή Σύνθετης Ξυλείας Αυστρίας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Species: Spruce wood
Picture1
Quality: Visual

Strength Class: GL24c

Wood moisture content: u = 12 ± 2 %

Raw density: approx. 450 kg/m³

Packaging: wrapped in packages/individually wrapped

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

80 x 120 x 13500

80 x 140 x 13500

80 x 160 x 13500

80 x 180 x 13500

100 x 200 x 13500

100 x 240 x 13500

100 x 100 x 13500

120 x 120 x 13500

140 x 140 x 13500

ΤΙΜΗ:

510,00 € / m3

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

Eurowood-Glulam Timber