ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΔΟΚΟΙ

 ΚΩΔΙΚΟΣ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DSC04777AA

 

04.006.0001     ΔΟΚΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 10cm X 3.30m
04.006.0002     ΔΟΚΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 10cm X 3.50m
04.006.0003     ΔΟΚΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 10cm X 4.00m
04.006.0004     ΔΟΚΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 10.5cm X 4.00m
04.006.0005     ΔΟΚΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 12cm X 4.00m

EUROWOOD_ΔΟΚΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟΣ

04.007.0001     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 15cm X 3.30m
04.007.0002     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 15cm X 3.60m
04.007.0003     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 15cm X 4.20m
04.007.0004     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     5cm X 15cm X 4.50m

04.007.0005     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     6.3cm X 12.5cm X 3.00m
04.007.0006     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     6.3cm X 12.5cm X 3.30m
04.007.0007     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     6.3cm X 12.5cm X 3.60m
04.007.0008     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     6.3cm X 12.5cm X 3.90m
04.007.0009     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     6.3cm X 12.5cm X 6.00m

04.007.0010     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 3.00m
04.007.0011     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 3.30m
04.007.0012     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 3.60m
04.007.0013     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 3.90m
04.007.0014     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 4.20m
04.007.0015     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 4.50m
04.007.0016     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 4.80m
04.007.0017     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 5.10m
04.007.0018     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 5.40m
04.007.0019     ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 5.70m
04.007.0020    ΔΟΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ.     7.5cm X 15cm X 6.00m