ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 1 ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 1,5 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 2 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 2,5 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 3 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 3,5 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΑΚΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’, 4 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ