ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ9CMΧ3,50Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ11CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ11CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5,2CMX11,6CMX5,00M
ΠΡΙΣΤΑ 5,5CMX12CMX5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ6,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ6,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ7,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ8,00Μ

DSC04759AA