ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΗΣ- ΤΡΑΒΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10cm Χ 10cm X 3,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10cm Χ 10cm X 4,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10cm Χ10cm X 6,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 12cm Χ 12cm X 6,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 15cm Χ 15cm X 6,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 15cm Χ 15cm X 8,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 18cm Χ 18cm X 8,00m
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 20cm Χ 20cm X 8,00m

DSC04785AA DSC04786AA