ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EUROWOOD)

 

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗ ΕΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗ / ΤΡΑΒΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΦΓΡΑΦΗ 
KAΔΡΟΝΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 5CMX5CMX4,00M
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 1.5CMX3,5CMX4,00M ΠΗΧΑΚΙΑ ΡΩΗΣ
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 1.6CMX4CMX4,00M ΠΗΧΑΚΙΑ ΡΩΗΣ
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 3,5CMX5CMX4,00M
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 5CMX5CMX4,00M
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 5CMX7CMX4,00M
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 5CMX9CMX4,00M
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 10CMΧ10CMΧ4,00Μ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 12CMΧ12CMΧ5,00Μ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 15CMΧ15CMΧ6,00Μ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 18CMΧ18CMΧ8,00Μ
ΜΑΔΕΡΙΑ 5CMX25CMX4,00M Α»
ΜΙΣΟΤΑΒΛΑ ΞΥΡΑΝΤHΡΙΟΥ 1,8CMΧ22CMX4,00M
ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ  1,8CMX15CMX4,00M
ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ  1,8CMX17CMX4,00M
ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ  1,8CMX22CMX4,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ 20CMΧ20CMX10,00Μ
ΠΕΛΕΚΗΤΑ 20CMΧ20CMX12,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10CMΧ10CMX3,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10CMΧ10CMX4,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 10CMΧ10CMX5,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 12CMΧ12CMX4,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 12CMΧ12CMX5,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 12CMΧ12CMX6,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 15CMΧ15CMX6,00M A”
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 15CMΧ15CMX8,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 18CMΧ18CMX6,00M
ΠΕΛΕΚΗΤΑ ΕΛΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 18CMΧ18CMX8,00M
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ9CMΧ3,50Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ11CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5CMΧ11CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 5,2CMX11,6CMX5,00M
ΠΡΙΣΤΑ 5,5CMX12CMX5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 6,5CMΧ13CMΧ6,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ4,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ5,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ6,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ7,00Μ
ΠΡΙΣΤΑ 7,5CMΧ15CMΧ8,00Μ
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ15CMX4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ17CMΧ4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ19CMX4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ20CMX4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ22CMX4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ 1,2CMΧ24CMΧ4,00M
ΣΚΟΥΡΕΤΑ ΞHΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΠΑΧΟΣ 1,2CMX22CMX4,00M

Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα μας.