ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EUROWOOD)

ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / OSB / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
OSB 0,9CMX1,22MX2,44M
OSB 1,1CMX1,22MX2,44M
OSB 1,5CMX1,22MX2,44M
OSB 1,8CMX1,22MX2,44M
OSB 2,2CMX1,22MX2,44M
OSB 2,4CMX1,22MX2,44M
ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 7,5CMX7,5CMΧ2,50M
ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 7,5CMΧ7,5CMΧ3,00M
ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 7,5CMX7,5CMΧ3,50M
ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 7,5CMX7,5CMΧ4,00M
ΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (20CM) * ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,4CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,6CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,6CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,9CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,2CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,2CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,5CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,5CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,8CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,8CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,1CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,1CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,5CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ3CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,5ΜΧ4CM ΣΥΜΙΔΑ
ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 5CMX25CMX4,00M
ΜΑΔΕΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 4,5CMX10,50CMX4M
ΜΑΔΕΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 4,5CMX24,5CMX4M B»
ΜΑΔΕΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 5CMX25CMX4M A»
ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ  ΑΥΣΤΡΙΑΣ 1,8CΜΧ1,25MΧ2,50M
ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ  ΑΥΣΤΡΙΑΣ 2,1CΜΧ1,25MΧ2,50M
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ10CMX3Μ
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ10CMX4Μ
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ12CMX3Μ
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ12CMX4Μ
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ15CMX3Μ
ΤΑΒΛΑ ΜΠΕΤΟΥ 2,2CMΧ15CMX4Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ10CMX3,00Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ10CMX4,00Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ12CMX3,00Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ12CMX4,00Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ15CMX3,00Μ
ΤΑΒΛΑ ΞΗΡΑΝΤHΡΙΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CMΧ15CMX4,00Μ

Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα μας.