ΜΟΝΩΣΗ DOW

ΚΩΔΙΚΟΣ           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        ΤΥΠΟΣ            ΔΙΑΣΤΑΣΗ        

EUROWOOD_DOW_INSULATION

10.012.0009      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  SHAPEMATE  3cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0010      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  SHAPEMATE  4cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0011      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  SHAPEMATE  5cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0012      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  2cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0013      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  2.5cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0014      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  3cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0015      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  4cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0016      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  5cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0017      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  6cm X 60cm Χ 2.5m
10.012.0018      ΕΞHΛ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΗ «DOW»  WALLMATE  8cm X 60cm Χ 2.5m