ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚH
 ΜΕΜΒΡΑΝH – ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  SBS  – 15 – 20 °C
 ΜΕΜΒΡΑΝH – ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  ΑPP   0 -5 -10 -15 °C
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΑΝΑΠΝΕΟΥΣA  100 GR/M2
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΑΝΑΠΝΕΟΥΣA  140 GR/M2
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΑΝΑΠΝΕΟΥΣA  160 GR/M2
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΑΝΑΠΝΕΟΥΣA  200 GR/M2
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200 GR/M2
 ΜΕΜΒΡΑΝH ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΙΣΧΥΡΗ 550GR/M2
 ΑΣΦΑΛΤΙΚH ΜΕΜΒΡΑΝH ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΙΔΑ  ( 4,5KG/M2) -5C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚH ΜΕΜΒΡΑΝH ΚΟΚΚΙΝH ΨΗΦΙΔΑ  ( 4KG/M2) -5C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΨΗΦΙΔΑ  (4KG/M2) -5C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚH ΜΕΜΒΡΑΝH ΓΚΡΙ ΨΗΦΙΔΑ (4KG/M2) 0C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚH ΜΕΜΒΡΑΝH ALOYMINIOUM ELASTO  (4KG/M2)  -15C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝH ALOUMINIOUM PLASTO  (4KG/M2)  -5C
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: EUROWOOD – APP ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

Δείτε όλα τα Μονωτικά