ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,4CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,6CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,6CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ0,9CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,2CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,2CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,5CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,5CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,8CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ1,8CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,1CM ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,1CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ2,5CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,50ΜΧ3CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ) 1,25ΜΧ2,5ΜΧ4CM ΣΥΜΙΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΜΙΔΑ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΜΙΔΑ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΠΙΤΑΓΚΟΡ