ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ ΕΛΑΤΗΣ 1,8CM X10CM X 4M
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CM X12CM Χ 3,00M
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CM X12CM Χ 3,30M
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CM X12CM Χ 3,90M
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΥΡΜΠΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2,2CM X12CM Χ 4,50M

DSC04743AA DSC04742AA