ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΚΟΡΜΟΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΒΑΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DSC05034AA

01.013.0001      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 3.00m
01.013.0002      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 3.30m
01.013.0003      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 3.60m
01.013.0004      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 3.90m
01.013.0005      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 4.20m
01.013.0006      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 4.50m
01.013.0007      ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   2.2cm X 11.5cm X 4.80m

01.013.0009     ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   3cm X 14cm X 4.20m
01.013.0010     ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   3cm X 14cm X 4.50m
01.013.0011     ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   4.5cm X 14cm X 3.90m
01.013.0012     ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   4.5cm X 14cm X 4.20m
01.013.0013     ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ ΕΜΠΟΤ.   4.5cm X 14cm X 4.50m