ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ TEGOLA CANADESE LIBERTY

LIBERTY
Ευρεία ποικιλία έκφρασης
Εμπευσμένο από τα στυλ Liberty.

liberty_Collection

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 100 x 33,7 cm
Βάρος: 10,7 kg/m2
Έκθετη επιφάνεια: 14,5 cm
Επιφάνεια κάλυψης ανά πακέτο: 3,05 m2
Πακέτα ανά παλέτα: 52
Επιφάνεια κάλυψης ανά παλέτα: 158,6 m2
Είδος ασφαλτικής βάσης: φυσητή τύπου Tia-Juana
Χρώματα: 2