ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ TEGOLA CANADESE GOTHIK

GOTHIK
Αίσθηση και αέρας κίνησης
Τα κεραμίδια ακανόνιστου σχήματος, αλληλεπικαλυπτόμενα εναλλάξ δίνουν τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να προσδώσει χρώμα και αέρα κίνησης στη στέγη σας.
Ένα νέο, εντελώς καινοτομικό αυτοκόλλητο αυξάνει την προστασία.

gothic_collection

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 100 x 33,7 cm
Βάρος: 9 kg/m2
Έκθετη επιφάνεια: 14,3 cm
Επιφάνεια κάλυψης ανά πακέτο: 3,45 m2
Πακέτα ανά παλέτα: 52
Επιφάνεια κάλυψης ανά παλέτα: 179,4 m2
Είδος ασφαλτικής βάσης: φυσητή τύπου Tia-Juana και αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη ελαστομερούς (SBS)
Χρώματα: 8